logo
big image
notice

Мобинетийн хэрэглэгчид өрхийн интернэтийн болон TRINITI гурвалсан үйлчилгээний төлбөрийг 2011 оны 11-р сарын 1-нээс эхлэн Хадгаламж Банкны салбаруудаар дамжуулан орон сууцны төлбөр дээр хамт төлөх боломж бүрдлээ

Лавлах утас: 2222